Tjänster

Miljöteknik_i_väst_skötsel_av_våtmarksparker

Våtmarker

Vård och anläggning av våtmarker – i alla storlekar. Skräddarsydda lösningar efter kundens behov.
Miljöteknik_i_väst_rådgivning

Rådgivning

Uppbackning genom hela projektet – från ansökan och planering till utförande och besiktning.
Miljöteknik_i_väst_restaurering_vattendrag

Restaurering av vattendrag

Hög biologisk mångfald – för en naturligare livsmiljö och ett motståndskraftigare ekosystem.
Miljöteknik_i_väst_rådgivning

Elfiske

Snabb, skonsam och kostnadseffektiv fiskevård – som ger mycket data för pengarna.
Miljöteknik_i_väst_omlöp_faunapassager

Vandringshinder och faunapassager

Ökad livslängd och framkomlighet i små och stora vattendrag. Vi värnar kulturmiljön – bygger om endast vid behov.
Miljöteknik_i_väst_naturvårdsbränning

Naturvårdsbränning

Bevarar biologisk mångfald och förhindrar utarmning. Håller betesmarker öppna – enkelt och kostnadseffektivt.

Nöjda kunder

Vi har anlitat Miljöteknik i Väst för att få tillgång till hög biologikompetens men också för deras goda förståelse för praktiskt genomförbara, kostnadseffektiva lösningar.

Jonny Sandström
Miljöchef
Segermo Entreprenad AB