Miljöteknik_i_väst_rådgivning

Elfiske

Snabb, skonsam och kostnadseffektiv fiskevård – som ger mycket data för pengarna.

Elfiske är en undersökningsmetod som använder elektrisk ström för att bedöva fisken. Fisken samlas in, undersöks och släpps därefter ut igen.

För att fiska med elektricitet krävs tillstånd, utfärdat av Havs- och vattenmyndigheten.

Syfte

Metoden används för att undersöka populationstorleken i vattendragets olika fiskarter, men även som kontrollmetod för att motverka försurning.

Tillvägagångssätt

Fiskarna attraheras av strömkällan och bedövas när de kommer tillräckligt nära. Därefter samlas de upp med håv, för provmätning och artbestämning – innan de återigen släpps ut i vattendraget.

Elfiske ger information om bland annat olika fisksorters förekomst. Utifrån insamlad data kan vattendragets fiskbestånd utvärderas, och åtgärdsprogram utarbetas.

Miljöteknik_i_väst_elfiske_02

En flodnejonöga som infångats för att mätas och räknas.

Fördelar med elfiske

  • En skonsam metod med hög överlevnad – om den är korrekt utförd.
  • Ett snabbt sätt att utvärdera bestånden på den elfiskade sträckan.
  • En kostnadseffektiv metod – mycket data per krona.

Miljöteknik i väst genomför elfiske för bland annat Fiskevårdsnätverket, på ett flertal kontrollstationer i Göteborgsområdet.

Läs mer om elfiske

ÖVRIGA TJÄNSTER