Miljöteknik_i_väst_skötsel_av_våtmarksparker

Våtmarker

Vård och anläggning av våtmarker – i alla storlekar. Skräddarsydda lösningar efter kundens behov.

Miljöteknik i västs experter skräddarsyr lösningar efter kundens specifika behov, och har flera års erfarenhet av att jobba ute i fält. Genom att återställa igenvuxna våtmarker återskapar vi gynnsamma landskapsmiljöer med hög biodiversitet.

Miljöteknik i väst hjälper dig med följande:

 • Anläggning och skötsel av våtmarker – i alla storlekar
 • Slåtter av vass, kaveldun och andra vattenväxter i sjöar, dammar och vattendrag
 • Tar bort rotfilt, så att vattendraget inte växer igen
 • Anläggning av fåglars häckningsholmar
 • Skötsel av vattenspeglar och golfbanors dammar
 • Slåtter av strandängar, där konventionella maskiner ej kommer åt
 • Klippning av näckrosor – i sjöar och kring bryggor

Läs mer

Miljöteknik_i_väst_restaurering_av_våtmarker_01

’Saxen’ i färd med att slåttra vassen.

Vad är en våtmark?

En våtmark är en sank- eller sumpmark vars markyta under en stor del av året är täckt med vatten. Att vårda sina våtmarker är viktigt, då de fyller viktiga funktioner både ur ett lokalt och ett globalt perspektiv.

Förutom att gynna den biologiska mångfalden fångar parkerna upp näring och binder kväve och fosfor i marken. Därmed bidrar de till att rena vatten och minska risken för både torka och översvämningar.

En våtmark som inte sköts regelbundet växer snart igen. Särskilt om den är anlagd. Genom att ta hand om våtmarken på ett adekvat sätt bidrar du till varierade landskap med artrika ekosystem, där fåglar kan häcka och groddjur och andra amfibier kan trivas.

Amfibieredskapsbärare_Miljöteknik_i_väst

Larvfötterna gör att amfibiemaskinen lätt tar sig fram även i oländig terräng.

Maskiner och redskap

 • Amfibisk redskapsbärare (grävmaskin)
  – Vikt: 1,8 ton
  – Längd: 5,5 meter
  – Bredd: 2,45 meter
 • Redskap
  – Sax för slåtter i sjöar. Bred: 3,5 meter
  – Sax för slåtter i mycket kraftig vegetation bred 1,5 meter, tar grenar upptill 4 centimeter i diameter
  – Slaghack med Y-bommar bred 1 meter
  – Mudderpump
  – Stor uppsamlingskratta. Bredd: 3,5 meter
  – Diverse grävskopor
  – Hajfena (rotfiltskniv)
 • Amfibisk dumper
  – Vikt: 1.4 ton
  – Längd: 5,1 meter
  – Bred: 2,25 meter
  – Lastar på vatten: 500 kg
  – Lastar vid bottenkontakt och på land: 1500 kg

Övriga tjänster