Vi har anlitat Miljöteknik i Väst för att få tillgång till hög biologikompetens men också för deras goda förståelse för praktiskt genomförbara, kostnadseffektiva lösningar.

Jonny Sandström
Miljöchef
Segermo Entreprenad AB