Miljöteknik_i_väst_omlöp_faunapassager

Vandringshinder och faunapassager

Ökad livslängd och framkomlighet i små och stora vattendrag. Vi värnar kulturmiljön – bygger om endast vid behov.

Vandringshinder och faunapassager

Vandringshinder som kraftverk, kulvertar och damm– och betongfundament utgör stora problem för fiskars framkomlighet i små och stora vattendrag. Genom att riva dämmande delar av vandringshindret blir det möjligt att säkra vandringsleder för fiskar och andra vattenorganismer.

Vägtrumma_Miljöteknik_i_väst

Installation av nytt omlöp.

 

Miljöteknik i väst värnar om kulturmiljön. Därför låter vi murar – och andra objekt med högt kulturvärde – i möjligaste mån stå kvar. När dämmande delar av ett vandringshinder avlägsnas förlängs livslängden i övriga delar.

Att plocka bort vandringshinder är nästan alltid att föredra. Om så ej är möjligt bygger eller gräver vi nya vandringsvägar runt hindret.

En faunapassage är en konstgjord kanal som grävts så att fiskar och andra organismer ska kunna passera runt hindret.

Även välkonstruerade konstgjorda hinder har dock svårt att mäta sig med de av naturen skapade. Därför försöker vi alltid se till varje plats specifika förutsättningar, innan vi föreslår åtgärder.

Miljöteknik_i_väst_vandringshinder_och_faunapassager_01

En träbro som byggts över ett större omlöp.

Läs mer

Övriga tjänster

Miljöteknik_i_väst_vandringshinder_och_faunapassager_02

Övre tröskeln till ett omlöp. Metoden med fisktrappor används ej längre då den anses fungera dåligt.