Miljöteknik_i_väst_rådgivning

Rådgivning

Uppbackning genom hela projektet – från ansökan och planering till utförande och besiktning.

Miljöteknik i väst erbjuder konsulttjänster för kommuner och infrastrukturföretag verksamma vid vatten och i akvatiska miljöer.

Miljöbalken och av staten uppställda miljökvalitetsmål kan bereda verksamhetsutövare en del utmaningar. Miljöteknik i väst kan hjälpa dig möta dessa – genom rådgivning och stöd. Till exempel vid ansökan om tillstånd för vattenverksamhet samt vid förhandlingar i mark- och miljödomstol.

Miljöteknik i väst erbjuder även helhetslösningar för fiskbestånd och andra i vattendrag levande organismer. Därmed kan många fällor och problem undvikas i ett tidigt stadium, och kunderna slipper revidera sin verksamheter. Vi rådger också vid miljökonsekvensbeskrivningar, kontrollprogram och olika former av vattenverksamheter.

Rådgivning_Miljöteknik_i_väst

Varför ska du anlita Miljöteknik i väst?

Städer växer – det är ofrånkomligt. Vi ser till att det inte sker på miljöns bekostnad. Miljöteknik i väst hjälper dig att lösa problem kopplade till olika typer av vattenverksamheter. Vi har deltagit i flera projekt i Göteborgsområdet så som Säveån, Krogabäcken, Alebäcken med flera.

Vårt mål är att förbättra den akvatiska miljön för vattendragets organismer. Efter slutfört uppdrag ska vattendraget ha blivit mer funktionellt inom arbetsområdet. Är detta ej genomförbart utför vi en motsvarande kompensationsåtgärd i närområdet.

Vi stöttar er genom hela projektet – från ansökan och projektering till genomförande och slutbesiktning.

Hittills har vi alltid nått vårt mål att förbättra den akvatiska miljön för vattendragets organismer.

Kunder som vi hjälpt

  • Göteborgs stad
    – Park- och naturförvaltningen
    – Trafikkontoret
    – Fastighetskontoret
  • Lerums kommun
  • Partille kommun
  • Trafikverket

Läs mer

Vattenverksamhet

Övriga tjänster